İyi Hal İndirimi ne demektir? Nasıl Uygulanır?

mehmetozturk 1 yıl önce 157 okundu
0 0

Cezalarda uygulanmakta olan İyi Hal İndirimi nedir? Uygulanma biçimi nasıldır?

Cevaplar

Çözüm

Can Kaya

1 yıl önce

Türk Ceza Kanunun 62.maddesinde yer alan "Takdiri indirim nedenleri" kapsamında Hakimin takdirine bırakılan bir indirim türüdür. Bu maddeye göre indirim sebepleri yerinde görülürse suçluya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis cezası; müebbet hapis cezası yerine de 25 yıl hapis cezası verilebiliyor. Diğer cezalar ise altıda birine kadar indirim yapılabiliyor. 

Uygulanması bazı şartlar dahilinde olup yine de hakimin takdir yetkisine dayanmaktadır. 

TÜRK CEZA KANUNU 62. MADDESİ, TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ

Madde 62 – (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

(2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

0