Etiket | ba ve bs vermek zorunda olanlar

Serbest Meslek mensubu kişiler BA ve BS vermek zorunda mıdır?